Sylvie Tack Publicaties – Lezingen

I. INTERNATIONALE PUBLICATIES

S. TACK & T. BALTHAZAR, “Legal aspects of written end-of-life care policies in Flemish health care institutions”, abstract gepubliceerd in de Archives of Public Health van het 9de Public Health Symposium 2007 (suppl. 1), 47.

S. TACK & T. BALTHAZAR, “Legal aspects of written end-of-life care policies in health care institutions”, abstract gepubliceerd in het Book of Abstracts van het 17de World Congress on Medical Law, 141-143.

S. TACK & T. BALTHAZAR, “Legal aspects of written end-of-life care policies in health care institutions”, paper gepubliceerd in de Congress Proceedings van het 17de World Congress on Medical Law 2008.

S. TACK, “Legal aspects of end-of-life decisions policies in health care institutions”, Medicine and Law Journal 2009, vol. 28, afl. 4, 725-738.

S. TACK, “Can hospitals prohibit euthanasia? An analysis from a European human rights perspective”, abstract gepubliceerd in het Book of Abstracts van het 18de World Congress on Medical Law, 216.

S. TACK, “Can hospitals prohibit euthanasia? An analysis from a European human rights perspective”, paper gepubliceerd in de Congress Proceedings of the 18th World Congress on Medical Law 2010.

S. TACK, “Can hospitals prohibit euthanasia? An analysis from a European human rights perspective”, Medicine and Law Journal 2011, Vol. 30, nr. 2, 295-306.

S. TACK, “Euthanasia for Psychiatric Patients in the Benelux: reasons for concern”?, abstract gepubliceerd in het Book of Abstracts van het 24ste World Congress on Medical Law, augustus 2018, 35.

II. NATIONALE PUBLICATIES

A. Bijdragen als editor

S. TACK (ed.), Gezondheid kost geld. Eerste hulp bij (gezondheids)zorgschulden – Cahier Schuldenlast, Brussel, Politeia, 2012, 243p.

S. TACK (ed.),  Het ethische beleid in zorginstellingen. Rechtspositie van de beheerder, de arts, de patiënt en de overheid bij medische beslissingen rond het levenseinde, Antwerpen, Intersentia,  2013,  628p.

T. GOFFIN, D. FORNACIARI en S. TACK (eds.), Zorginstellingen in de diverse takken van het recht – Reeks Wet & Duiding, Brussel, Larcier, 2013, 1452p.

S. TACK en G. VERSCHELDEN (eds.), Medisch begeleide voortplanting in juridisch en ethisch perspectief, Antwerpen, Intersentia, 2014, 232p.

H. VAN BOSSUYT, M. DECONYNCK, T. GOFFIN, S. TACK en M. VAN COTTHEM (eds.), Larcier Wet en Duiding – KIDS-codex. Boek V. Arbeidsrecht, Sociale Zekerheidsrecht en Gezondheidsrecht, Brussel, Larcier, 2014, 553p.

B. Bijdragen als auteur

S. TACK, “Klant is Koning? Bespreking van enkele recente evoluties in de relatie advocaat-cliënt.”, Nieuw Juridisch Weekblad 2005, afl. 118, 827-863.

S. TACK, “Verhaalbaarheid verdedigingskosten”, Nieuw Juridisch Weekblad 2005, afl. 131, 1298-1312.

S. TACK, “Een eenvoudige oplossing voor een complex vraagstuk?”, noot onder Kh. Antwerpen 22 september 2005, Tijdschrift voor Proces- en Bewijsrecht 2006, afl. 1, 73-75.

S. TACK,  “Wat kunt u doen als de patiënt zijn toestemming intrekt?”, Artsenwijzer 2007, afl. 1, 5.

S. TACK, “Spiegeltje, spiegeltje,…wie is er soepel in dit land? Artsenwijzer 2007, afl. 4, 3.

S. TACK, “Hoeveel talen moet u kennen?”, Artsenwijzer 2007, afl. 5, 5.

S. TACK, “U of het ziekenhuis, wie is de peer?”, Artsenwijzer 2007, afl. 8, 3.

S. TACK, “Een huiszoeking, tips die u beter niet nodig heeft…”, Artsenwijzer 2007, afl. 12, 4.

S. TACK, “Kan de patiënt bepalen wat er in het dossier mag blijven?”, Artsenwijzer 2007, afl. 14, 4.

S. TACK, “Als er iets misgelopen is, is het daarom uw fout nog niet”, Artsenwijzer 2007, afl. 15, 3.

S. TACK, “Moet de vervanger de hele indicatiestelling overdoen?”, Artsenwijzer 2007, afl. 18, 3.

S. TACK, “Welke rechten heeft U tijdens een verhoor?”, Artsenwijzer 2007, afl. 21, 4.

S. TACK & T. BALTHAZAR, Informed consent in de zorgsector: recente evoluties, in Cahiers Antwerpen Brussel Gent, Gent, Larcier, 2007, 106 p.

S. TACK, “Naar een informed extended consent?”, Artsenwijzer 2008, afl. 3, 3.

S. TACK, “Kan het ziekenhuis zomaar een dienst opdoeken?”, Artsenwijzer 2008, afl. 4, 3.

S. TACK, “Moet u de verpleging nu ook al controleren?”, Artsenwijzer 2008, afl. 8, 3.

S. TACK, “Geldt het vermoeden van onschuld ook voor de Orde?”, Artsenwijzer 2008, afl. 9, 3.

Meewerkend auteur aan de bijdrage X., Wegverkeer 2008, in F. GLOREUX, G. JOCQUÉ en R. SIERENS (ed.), Reeks Wet en Duiding, Larcier, Brussel, 2008, 1055 p.

A. VIJVERMAN, S. TACK & F. DEWALLENS, “Het post mortem-gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek”, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2007-2008, 274-283.

S. TACK, “Wie is ‘geschikt’ om te sporten?”, Artsenwijzer 2008, afl. 13, 2.

S. TACK, “It’s only human”, Artsenwijzer 2008, afl. 16, 3.

S. TACK, “Welke risico’s moeten tandartsen meedelen?”, Artsenwijzer 2008, afl. 17, 5.

S. TACK, “Is het altijd uw schuld of soms die van de technicus?”, Artsenwijzer 2008, afl. 20, 4.

S. TACK, “Uw stagemeester als gerechtsdeskundige in uw ‘zaak’?”, Artsenwijzer 2008, afl. 21, 3.

S. TACK, “Hoe zuur kan gebrekkig informeren u opbreken?”, Artsenwijzer 2009, afl. 3, 3.

S. TACK, “Commentaar bij de artikelen 1 §1, 39, 2, 3, 4, 12septies en 13 van de Geneesmiddelenwet” in M. GOBERT (ed.), Becommentarieerde Codex Pharma – Volksgezondheid in België. Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, Herentals, Knops Publishing, 2009, 230 p.

S. TACK, “Wanneer ontstaat er (geen) contract met de patiënt”, Artsenwijzer 2009, afl. 7, 3.

S. TACK, “Als de gerechtsdeskundige niet aan uw kant staat…”, Artsenwijzer 2009, afl. 9, 3.

S. TACK, “Moet uw verzekeraar weten wie u komt vervangen?”, Artsenwijzer 2009, afl. 11, 5.

S. TACK, “Mag of moet u spreken over uw patiënt bij de rechter?”, Artsenwijzer 2009, afl. 15, 3.

S. TACK & A. DIERICKX, “Nader gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek: toelaatbaarheid getoetst vanuit het recht op respect voor het privé-leven (art. 8 EVRM)”, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2009, afl. 5, 372-396.

S. TACK & A. DIERICKX, “Nader gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek getoetst aan artikel 8 EVRM”, Legal World 24 juni 2009, http://www.legalworld.be/legalworld.

S. TACK, “Het levenseindebeleid in zorginstellingen: juridische beschouwingen”, Congresboek van de Orde der Geneesheren Provinciale Raad Limburg. Mededelingen 2009/II, Tongeren, 2009, 17-60.

S. TACK, “Wat als u liever niet attesteert i.v.m. een  rijbewijs?”, Artsenwijzer 2009, afl. 18, 4.

S. TACK, “Wie en hoeveel moet u informeren als consulent?”, Artsenwijzer 2009, afl. 19, 5.

S. TACK, “Moet u nu alle risico’s meedelen?”, Artsenwijzer 2010, afl. 1, 3.

S. TACK, “Hoe groot is het risico van een verzwegen risico?”, Artsenwijzer 2010, afl. 3, 4.

S. TACK, “Informed consent en nieuwe technieken”, Artsenwijzer 2010, afl. 8, 3.

S. TACK, “Epilepsie en rijbewijs, neuroloog en aansprakelijkheid…”, Artsenwijzer 2010, afl. 9, 2.

S. TACK, “Juridische aspecten van geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn: wettelijk kader in België” in P. RIJNDERS en E. HEENE (eds.), Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn, Amsterdam, Boom, 2010, 274-292.

S. TACK, “Wat als u plots zelf niet kunt opereren?”, Artsenwijzer 2010, afl. 14, 3.

S. TACK, “Bent u de sigaar als de assistent niet alles vertelt?”, Artsenwijzer 2010, afl. 18, 3.

S. TACK, “Gezondheidsschulden en gezondheidsschuldeisers: juridische context” in Handboek Schuldbemiddeling, Brussel, Politeia, 2010, afdeling 34, 2-16.

S. TACK, “Diabetici en rijgeschiktheidsattesten”, Artsenwijzer 2010, afl. 21, 2.

S. TACK, “Het ene ‘causaal verband’ is het andere niet…”, Artsenwijzer 2011, afl. 22, 3.

S. TACK,  “Een vijl breekt af: is de tandarts aansprakelijk?”, Artsenwijzer 2011, afl. 4, 3.

S. TACK, “Beroepsgeheim ook voor andermans dossiers?”, Artsenwijzer 2011, afl. 6, 3.

S. TACK, “Mikpunt van de media, dus geen straf meer?”, Artsenwijzer 2011, afl. 9, 3.

S. TACK, “Euthanasie op de spoeddienst”, Artsenwijzer 2011, afl. 10, 4.

S. TACK, “Actuele gezondheidstoestand mét antecedenten?”, Artsenwijzer 2011, afl. 14, 3.

S. TACK en T. BALTHAZAR, “Wettelijk kader voor instellingsbeleid inzake medische beslissingen aan het levenseinde” in L. DELIENS, J. COHEN, I. FRANCOIS en J. BILSEN, Palliatieve zorg en euthanasie in België. Evaluatie van de praktijk en de wetten, Brussel, Academic and Scientific Publishers, 2011, 61-90.

S. TACK, “Gebonden door bekentenissen buiten de Rechtbank?”, Artsenwijzer 2011, afl. 19, 3.

S. TACK, “Seksueel misbruik: ruimer spreekrecht voortaan”, Artsenwijzer 2012, afl. 5, 2.

S. TACK, “Recht op (uitvoering van) euthanasie? Instellingsbeleid en de professionele autonomie van de arts” in F. BUSSCHE en W. DISTELMANS (red.), Een goede dood. 2002-2012: tien jaar ‘controversiële’ euthanasiewet?, Brussel, Academic and Scientific Publishers/VUBPress, 2012, 125-149.

S. TACK, “Wie is aansprakelijk voor de juiste dosis?”, Artsenwijzer 2012, afl. 9, 3.

S. TACK, “Recht op (uitvoering van) euthanasie? Instellingsbeleid en de professionele autonomie van de arts”, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2012-13, afl. 1, 7-22.

S. TACK, “Recht op uitvoering van euthanasie?”, LegalWorld 19 september 2012.

S. TACK, “Is een gespecialiseerd onderzoek steeds noodzakelijk?”, Artsenwijzer 2012, afl. 14, 3.

S. TACK, “Kennis van seksueel misbruik: wat mag/moet u doen?”, Artsenwijzer 2012, afl. 18, 2.

S. TACK, “(Gezondheids)zorgschulden: begrip en soorten schuldeisers” in S. TACK (ed.), Gezondheid kost geld. Eerste hulp bij (gezondheids)zorgschulden – Cahier Schuldenlast, Brussel, Politeia, 2012, 15-24.

S. TACK, “(Pre)contractuele aspecten van gezondheidsschulden” in S. TACK (ed.), Gezondheid kost geld. Eerste hulp bij (gezondheids)zorgschulden – Cahier Schuldenlast, Brussel, Politeia, 2012, 25-122.

S. TACK, “Mag u een (geldig) euthanasieverzoek weigeren?”, Artsenwijzer 2012, afl. 20, 4.

S. TACK, “No fault-wet en schade door producten”, Artsenwijzer 2012, afl. 20, 1.

S. TACK, “Let op met dubbelzinnige opnameverklaringen”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2013, afl. 1, 5-7.

S. TACK, “Betaalt het ‘No fault-Fonds’ ook voor tandschade?”, Artsenwijzer 2013, afl. 22, 4.

S. TACK, “Kunnen medische verbruiksmaterialen via toestemmingsformulieren toch aan de patiënt worden aangerekend?”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2013, afl. 3, 4-6.

S. TACK, “Het is toch niet de patiënt die de anesthesie bepaalt?”, Artsenwijzer 2013, afl. 4, 3.

S. TACK, “Spreekrecht uitgebreid tot partnergeweld”, Artsenwijzer 2013, afl. 5, 2.

S. TACK, “Aansprakelijkheid voor een niet-verlichte ziekenhuisparking”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2013, afl. 5, 4-6.

S. TACK, “Opgelet voor patiënten met veel noten op hun zang…”, Artsenwijzer 2013, afl. 5, 3.

S. TACK, “Kan een patiënt zich verzetten tegen een transfer naar een gespecialiseerde voorziening?”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2013, afl. 7, 4-7.

S. TACK, “Kan het ziekenhuis euthanasie contractueel beperken?”, Artsenwijzer 2013, afl. 6, 4.

S. TACK, “Wanneer is verwijzing naar meer gespecialiseerd ziekenhuis vereist?”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2013, afl. 9, 5-7.

S. TACK, “Hoe ‘juridisch veilig’ informeren over de nazorg?”, Artsenwijzer 2013, afl. 8, 3.

S. TACK, “Beschermprocedure bij opzegging van een ziekenhuisarts”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2013, afl. 11, 4-6.

S. TACK, “Onduidelijk wie fout gemaakt heeft, toch betalen?”, Artsenwijzer 2013, afl. 11, 3.

S. TACK, “Plannen van het einde. De negatieve wilsverklaring”, Antenne 2013, 34-37.

S. TACK, “Artikelsgewijze bespreking van het Koninklijk Besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels” in D. FORNACIARI, T. GOFFIN en S. TACK (eds.), Zorginstellingen in de diverse takken van het recht – Reeks Wet & Duiding, Brussel, Larcier, 2013, 28-38.

S. TACK, “Artikelsgewijze bespreking van het Vlaams Woonzorgdecreet van 13 maart 2009” in D. FORNACIARI, T. GOFFIN en S. TACK (eds.), Zorginstellingen in de diverse takken van het recht – Reeks Wet & Duiding, Brussel, Larcier, 2013, 39-56.

S. TACK, “Artikelsgewijze bespreking van het Vlaams Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen” in D. FORNACIARI, T. GOFFIN en S. TACK (eds.), Zorginstellingen in de diverse takken van het recht – Reeks Wet & Duiding, Brussel, Larcier, 2013, 57-63.

S. TACK en L. LAFAUT, “Artikelsgewijze bespreking van artikel 7 Wet Patiëntenrechten” in D. FORNACIARI, T. GOFFIN en S. TACK (eds.), Zorginstellingen in de diverse takken van het recht – Reeks Wet & Duiding, Brussel, Larcier, 2013, 70-74.

S. TACK en L. LAFAUT, “Artikelsgewijze bespreking van artikel 8 Wet Patiëntenrechten” in D. FORNACIARI, T. GOFFIN en S. TACK (eds.), Zorginstellingen in de diverse takken van het recht – Reeks Wet & Duiding, Brussel, Larcier, 2013, 75-90.

S. TACK, “Artikelsgewijze bespreking van de Wet van 6 juli 2011 tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen” in D. FORNACIARI, T. GOFFIN en S. TACK (eds.), Zorginstellingen in de diverse takken van het recht – Reeks Wet & Duiding, Brussel, Larcier, 2013, 106-109.

S. TACK, “Artikelsgewijze bespreking van de Wet 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen” in D. FORNACIARI, T. GOFFIN en S. TACK (eds.), Zorginstellingen in de diverse takken van het recht – Reeks Wet & Duiding, Brussel, Larcier, 2013, 187-207.

S. TACK, “Artikelsgewijze bespreking van de artikelen 37quinquies t.e.m. 37semel et vicies van de Gecoördineerde Wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen” in D. FORNACIARI, T. GOFFIN en S. TACK (eds.), Zorginstellingen in de diverse takken van het recht – Reeks Wet & Duiding, Brussel, Larcier, 2013, 842-849.

T. VERSTRAETE en S. TACK, “Artikelsgewijze bespreking van de Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg” in D. FORNACIARI, T. GOFFIN en S. TACK (eds.), Zorginstellingen in de diverse takken van het recht – Reeks Wet & Duiding, Brussel, Larcier, 2013, 1113-1125.

T. VERSTRAETE en S. TACK, “Artikelsgewijze bespreking van de Verordening nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels” in D. FORNACIARI, T. GOFFIN en S. TACK (eds.), Zorginstellingen in de diverse takken van het recht – Reeks Wet & Duiding, Brussel, Larcier, 2013, 1125-1131.

S. TACK, “Belang van informatie over de nazorg”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2013, afl. 13, 4-5.

S. TACK, “Is een inschattingsfout ook ‘strafbaar’?”, Artsenwijzer 2013, afl. 13, 3.

S. TACK, “Patiënt niet meer rijgeschikt. Wat moet u doen?”, Artsenwijzer 2013, afl. 14, 4.

S. TACK, “Ga niet zomaar in op een dwingende behandelingsvraag van patiënt”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2013, afl. 15, 5-6.

S. TACK, “Een gerechtsdeskundige wraken of vervangen?”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2013, afl. 17, 4-6.

S. TACK, “De Orde preciseert uw spreekbeurt”, Artsenwijzer 2013, afl. 17, 2.

S. TACK, “Strikte verwijstermijnen volgens de rechters”, Artsenwijzer 2013, afl. 17, 3.

S. TACK, “Is ziekenhuisfactuur verhaalbaar op ouders bij meerderjarigheid patiënt?”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2013, afl. 19, 4-6.

S. TACK, “Kan een minderjarige eisen om niets te zeggen?”, Artsenwijzer 2013, afl. 19, 4.

S. TACK, Het ethische beleid in zorginstellingen: rechtspositie van de beheerder, de arts, de patiënt en de overheid, Antwerpen, Intersentia, 2013, 628p.

S. TACK, “Altijd safe met een toestemmingsformulier?”, Artsenwijzer 2013, afl. 20, 3.

S. TACK, “Haast en spoed is zelden goed…behalve bij de afzetting van een ziekenhuisarts om dringende reden” (noot onder Gent 28 april 2011 en Cass. 1 oktober 2012), T. Gez./Rev.dr.Santé 2013, afl. 2, 109-114.

S. TACK, “Moet u het verpleegdossier raadplegen?”, Artsenwijzer 2013, afl. 21, 3.

S. TACK, “Voorafgaande geïnformeerde toestemming vereist voor vervanging arts door collega”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2013, afl. 21, 4-6.

S. TACK, “Aansprakelijkheid voor slecht materiaal”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2014, afl. 1, 4-5.

S. TACK, “Verkeerde interpretatie medisch voorschrift door apotheker”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2014, afl. 3, 4-5.

S. TACK, “Juridische knelpunten bij grensoverschrijdende fertiliteitszorg in Europa” in S. TACK en G. VERSCHELDEN, Medisch begeleide voortplanting in juridisch en ethisch perspectief, Antwerpen, Intersentia, 2014, 69-117.

S. TACK, “Geen straf meer indien al veroordeeld in de pers?”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2014, afl. 5, 3-5.

S. TACK, “Afzetting wegens een klacht van een patiënt?”, Artsenwijzer 2014, afl. 1, 4.

S. TACK, “Wat mag er (niet) staan in een attest voor de verzekeraar?”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2014, afl. 7, 5-6.

S. TACK, “Bent u verplicht om bloed te gaan trekken?”, Artsenwijzer 2014, afl. 7, 4.

S. TACK, “Wie betaalt er: de ouders, de minderjarige… of niemand?”, Artsenwijzer 2014, afl. 8, 4.

S. TACK, “Ambulanciers verantwoordelijk voor veilig afzetten van patiënten”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2014, afl. 11, 4-6.

S. TACK, “Ook de anesthesist staat mee aan het roer…”, Artsenwijzer 2014, afl. 12, 3.

S. TACK, “Moet u nu altijd zeggen: “ik ben verzekerd en erkend?”, Artsenwijzer 2014, afl.14, 2.

S. TACK, “Beperkte schadevergoeding voor ongeldig ontslagen ziekenhuisarts”,  Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2014, afl. 15, 5-7.

S. TACK, “Nieuwe beschermingsregeling voor wilsonbekwamen”, Artsenwijzer 2014, afl. 15, 2.

S. TACK, “Experimenteel prenataal onderzoek kan ziekenhuis zuur opbreken”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2014, afl. 17, 4-5.

T. VANSWEEVELT en S. TACK, “Het recht op gezondheidstoestandinformatie en geïnformeerde toestemming” in T. VANSWEEVELT en F. DEWALLENS, Handboek Gezondheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, 355-462.

S. TACK, “Chirurg niet aansprakelijk voor fouten anesthesist”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2014, afl. 19, 4-5.

S. TACK, “Kopie van alle dossiers mee naar nieuw ziekenhuis?”, Artsenwijzer 2014, afl. 19, 2.

S. TACK, Juridische modeldocumenten voor de zorgsector, Brugge, Vanden Broele, 2014, 141p.

S. TACK, “De zwangere vrouw en haar recht op informatie” in M. EGGERMONT (ed.), Verloskunde in beweging II. Do’s en don’ts in het voorkomen van aansprakelijkheid, Antwerpen, Intersentia 2014, 121-164.

S. TACK, “Kan men u aanspreken n.a.v. een ziekenhuisinfectie?”, Artsenwijzer 2014, afl. 21, 3.

S. TACK en R. VAN OOTEGHEM, “Geen schadevergoeding voor het gehandicapte kind dat liever nooit had bestaan”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2014, afl. 21, 4-6.

S. TACK, “Dubbel verbod op doorgeven van patiëntengegevens”, Artsenwijzer 2015, afl. 5, 3.

S. TACK, “Hof Mensenrechten knabbelt alweer aan de beleidsvrijheid van lidstaten in zorgethische kwesties”, T. Gez. 2014-15, 303-311.

T. VAN DER SCHOOT, S. TACK & N. CAMMU, “Juridische aspecten van geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn: wettelijk kader in België” in P. RIJNDERS en E. HEENE (eds.), Handboek KOP-model. Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn, Amsterdam, Boom, 2015, 401-439.

S. TACK, “Strenge voor- en nazorgplicht bij besmetting met MRSA”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2015, afl. 1, 4-6.

S. TACK, “Kunnen RIZIV-boetes verhaald worden op collega’s?”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2015, afl. 3, 5-7.

S. TACK en R. VAN OOTEGHEM, “Strengere foutbeoordeling voor opereren verkeerde lidmaat”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2015, afl. 5, 5-6.

S. TACK, “Esthetische afwerking na functionele borstreductie niet afzonderlijk aanrekenbaar”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2015, afl. 7, 5-7.

S. TACK, “Meerkosten robotchirurgie niet aan de patiënt aanrekenbaar”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2015, afl. 9, 5-6.

S. TACK, “U roept mevr. X uit de wachtzaal en mevr. Y gaat mee…”, Artsenwijzer 2015, afl. 10, 3.

S. TACK, “Niet opdagen voor nacontrole: eigen schuld, dikke bult?”, Artsenwijzer 2015, afl. 10, 4.

S. TACK en R. VAN OOTEGHEM, “Strikte regeling voor afleveren van post-mortemverklaringen”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2015, afl. 11, 4-6.

S. TACK, “Dossier overmaken aan de rechter: wie beslist?”, Artsenwijzer 2015 afl. 11, 3.

S. TACK en R. VAN OOTEGHEM, “Nieuwe taks voor distributeurs medische hulpmiddelen houdt stand”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2015, afl. 13, 4-6.

S. TACK, “Patiënt verlies expertise, toch nog naar de rechter?”, Artsenwijzer 2015, afl. 12, 3.

S. TACK, “Wat als het FMO een dossier van een overledene opvraagt?”, Artsenwijzer 2015, afl. 13, 4.

S. TACK, “Onwettig verkregen verzekeringsattest toch toelaatbaar als bewijs?”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2015, afl. 17, 4-6.

S. TACK, “Onwettig verkregen verzekeringsattest toch toelaatbaar als bewijs?”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2015, afl. 17, 4-6.

S. TACK, “Patiënt met nieuwe pijnklachten moet chirurg zelf contacteren”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2015, afl. 19, 4-6.

S. TACK, “Fonds Medische Ongevallen verduidelijkt begrippen ‘abnormale schade’ en ‘MOZA’”, T. Gez. 2015-2016, 3-5.

S. TACK, “Ruimer toepassingsgebied voor verzekeringsattesten?”, Artsenwijzer 2015, afl. 14, 2.

S. TACK, “Verduidelijking van het begrippenkader door het FMO”, Artsenwijzer 2015, afl. 18, 2;

S. TACK, “Te laat in het ziekenhuis door een staking…”, Artsenwijzer 2015, afl. 18, 4.

S. TACK, “Het Fonds Medische Ongevallen over gangreen…”, Artsenwijzer 2015, afl. 19, 3.

S. TACK, “Het FMO over ballondillatatie-complicaties”, Artsenwijzer 2015, afl. 20, 3.

S. TACK, “Tandarts krijgt vergoeding voor niet-opdagen patiënt”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2015, afl. 21, 6-7.

S. TACK, “Pijn tussen controles in: initiatief aan de patiënt?”, Artsenwijzer 2015, afl. 21. 3.

S. TACK, “Moet u ook de ‘teamgegevens’ meedelen?”, Artsenwijzer 2016, nr. 22, 2.

S. TACK, “Ombudsdossier kan niet in beslag genomen worden”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2016, afl. 1, 5-7.

S. TACK, “Een rechtszaak na uw pensioen en … dossier weg”, Artsenwijzer 2016, afl. 1, 3.

S. TACK, “Ziekenhuis en arts aansprakelijk voor ziekenhuisinfectie door verbouwingen”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2016, afl. 3, 5-6.

S. TACK, “Ziekenhuis en arts aansprakelijk voor ziekenhuisinfectie door verbouwingen”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2016, afl. 5, 5-6.

S. TACK, “Gynaecoloog aansprakelijk voor schade door schouderdystocie”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2016, afl. 5, 5-6.

S. TACK, “Mag u de politie de naam van een getuige geven?”, Artsenwijzer 2016, afl. 5, 4.

S. TACK, “Huisarts behoort radiologische protocollen niet in twijfel te trekken”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2016, afl. 7, 4-5.

S. TACK, “Flauwvallen na bloedafname: kan het uw ‘fout’ zijn?”, Artsenwijzer 2016, afl. 6, 3.

R. PIERS, L. VANLAERE, S. TACK, A. VANSEVENANT, A.-M. DE LUST en P. VANDEN BERGHE, Levenseinde. Naar een ethisch kader. Werkboek voor zorgverleners, 2016, Lannoo Campus, 108p.

S. TACK, “Boekbespreking ‘Voorafgaande wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde’ van C. Lemmens”, T. Gez. 2015-2016, afl. 4, 305-307.

S. TACK, “Hoever reikt uw hulpverleningsplicht bij verslaafde patiënten?”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2016, afl. 9, 4-5.

S. TACK, “Verklaring over dronken bestuurder toegestaan?”, Artsenwijzer 2016, afl. 9, 3.

S. TACK, “Boete als u het FMO geen kopie van het dossier geeft?”, Artsenwijzer 2016, afl. 8, 5.

S. TACK, “Bredere aanvaarding van levensmoeheid als grond voor levensbeëindigende hulp”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2016, afl. 11, 4-6.

S. TACK, “Leiden gebrekkige organisatie en niet-tijdige doorverwijzing altijd tot aansprakelijkheid?”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2016, afl. 13, 5-7.

S. TACK, “Naar de gevangenis voor een medische fout?”, Artsenwijzer 2016, afl. 13, 2.

S. TACK, “Mag behandelende arts attest voor collocatie opstellen?”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2016, afl. 15, 5-7.

S. TACK, “Kan een onwillige (huis)arts verplicht worden tot deelname aan de wachtdienst?”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2016, afl. 17, 4-6.

S. TACK, “Patiënt met slaapapneu: geen geldig rijbewijs meer?”, Artsenwijzer 2016, afl. 16, 2.

S. TACK, “Kan een expertiseverslag onontvankelijk zijn?”, Artsenwijzer 2016, afl. 17, 3.

S. TACK en A. CARRE, “Kunnen artsen RIZIV-sancties verhalen op hun vennoten en het ziekenhuis?”, T. Gez. 2016-17, afl. 2, 82-94.

S. TACK, “Toetreden tot een associatie: wat met uw BA-polis?”, Artsenwijzer 2016, afl. 18, 4.

S. TACK, “Ontslagbetwisting door ziekenhuisarts voortaan voor rechtbank van koophandel”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2016, afl. 19, 5-6.

S. TACK en J. VAN ROMPAY, “Het deskundigenonderzoek naar medische fouten” in M. EGGERMONT (ed.), Verloskunde in beweging III. De kracht van consensus, Antwerpen, Intersentia, 2016, 59-110.

E. DELBEKE en S. TACK, “Mag een zorgverlener reclame voeren en zijn er grenzen?”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2016, afl. 21, 4-5.

E. DELBEKE en S. TACK, “De bewijslast van de geïnformeerde toestemming voor een behandeling”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2016, afl. 33, 5-7.

S. TACK, “Beroepsgeheim: meedelen naam van de patiënt aan de politie”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2017, afl. 1, 4-5.

S. TACK, “Terugbetaling aan het RIZIV: verhalen op associés?”, Artsenwijzer 2017, afl. 22, 3.

S. TACK, “Beroepsgeheim: meedelen naam van de patiënt aan de politie”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2017, afl. 1, 4-5.

S. TACK, “Is uw aansprakelijkheid dat echt in het gedrang?”, Artsenwijzer 2017, afl. 1, 3.

S. TACK en E. DELBEKE, “Mag een ziekenhuis een tuchtreglement hanteren in haar rechtsverhouding met een zelfstandige ziekenhuisarts”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2017, afl. 3, 3-5.

S. TACK, “Honorarium euthanasieconsult houdt stand”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2017, afl. 5, 4-5.

S. TACK, “Inzage om testamentaire redenen toegestaan?”, Artsenwijzer 2017, afl. 3, 2.

E. DELBEKE en S. TACK, “Kosten gedekt door het budget van financiële middelen: is de visie van het Hof van Cassatie houdbaar?”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2017, afl. 7, 4-6.

S. TACK, “Welke km-straal voor een niet-concurrentiebeding?”, Artsenwijzer 2017, afl. 7, 3.

S. TACK, “Ziekenhuisarts mag niet van wachtdienst uitgesloten worden”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2017, afl. 9, 3-4.

S. TACK, “Volstaat een infosessie voor uw informatieplicht?”, Artsenwijzer 2017, afl. 9, 3.

S. TACK, “Informeert ieder apart, of één voor allen?”, Artsenwijzer 2017, afl. 11, 2.

E. DELBEKE en S TACK, “Een algemeen en absoluut verbod van reclame in strijd met het mededingingsrecht”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2017, afl. 11, 4-5.

S. TACK, “Bent u aansprakelijk vanop uw zwembadstoel?”, Artsenwijzer 2017, afl. 11, 4.

S. TACK, “Medische fouten bij minderjarigen: hoe lang kan u aangesproken worden”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2017, afl. 13, 4-5.

S. TACK, “Informed consent en algemene informatiesessies, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2017, afl. 15, 4-6.

S. TACK, “Het is een fout en het is ‘ernstig’ volgens het FMO…”, Artsenwijzer 2017, afl. 14, 3.

S. TACK, “Wat met BTW op esthetische ingrepen?”, Artsenwijzer 2017, afl. 17, 1.

S. TACK, “Verwijsplicht als u euthanasieverzoek weigert?”, Artsenwijzer 2017, afl. 17, 2.

S. TACK, “Medisch verslag dat patiënt “juridische stappen” adviseert niet genoeg om gerechtsexpert aan te stellen”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg Kluwer 2017, afl. 19, 6-7.

S. TACK, “Wat als de verzekeraar het dossier vraagt na overlijden?”; Artsenwijzer 2017, afl. 19, 4.

S. TACK, “Wat als u het advies van het FMO betwist?”, Artsenwijzer 2017, afl. 19, 5.

S. TACK, “Gezondheidsschulden en gezondheidsschuldeisers: juridische context” in Handboek Schuldbemiddeling, Brussel, Politeia, 2017, 2-22.

S. TACK, “Bent u aansprakelijk als de verpleging compres vergeet?”, Artsenwijzer 2018, afl. 1, 3.

S. TACK, “Rechtspraak verduidelijkt juridische waarde FMO-expertise”, Kluwer Nieuwsbrief Gezondheidszorg 2018, afl. 5, 4-5.

S. TACK, “Kunt u een FMO-deskundige wraken?”, Artsenwijzer 2018, afl. 4, 3.

S. TACK, “Kan deskundige van patiënt ander specialisme doen?”, Artsenwijzer 2018, afl. 5, 3.

S. TACK, “Dringend patiëntenbezoek geen reden voor verkeersovertreding”, Kluwer Nieuwsbrief Gezondheidszorg 2018, afl. 7, 4-5.

S. TACK, “Medische aansprakelijkheid bij achterlaten van een kompres”, Kluwer Nieuwsbrief Gezondheidszorg 2018, afl. 9, 4-5.

S. TACK, “Zijn administratiekosten niet toegestaan?”, Artsenwijzer 2018, afl. 10, 4.

S. TACK, “Melding onterecht vermoeden van kindermisbruik niet automatisch een fout”, Kluwer Nieuwsbrief Gezondheidszorg 2018, afl. 13, 4-5.

S. TACK, “Partijdigheid van een gerechtsdeskundige in een medische aansprakelijkheidszaak: wraking of vervanging van de deskundige”, noot onder Antwerpen 29 juni 2015, T. Gez. 2018-2019, afl. 1, 41-44.

S. TACK, “Wie is aansprakelijk na transfer naar andere dienst?”, Artsenwijzer 2018, afl. 15, 3.

S. TACK, “Afgewezen door het FMO, dan maar naar de rechter?”, Artsenwijzer 2018, afl. 16, 3.

S. TACK, Terugvordering RIZIV vervalt bij overlijden arts”, Kluwer Nieuwsbrief Gezondheidszorg 2018, afl. 17, 3-4.

S. TACK, “Misverstanden rond de wilsverklaring euthanasie”, Artsenwijzer 2018, afl. 17, 4.

S. TACK, “Aansprakelijkheid na doorverwijzing naar een andere dienst”, Kluwer Nieuwsbrief Gezondheidszorg 2018, afl. 19, 5-6.

S. TACK, “Recht op diagnose-informatie en bewijslast”, noot onder Rb. Brussel 10 september 2014, T. Gez. 2018-2019, 126-129.

S. TACK, “Ongelijk van FMO-expert, dus nieuwe vragen aan rechter?”, Artsenwijzer 2018, afl. 19, 3.

Back