Evelien Delbeke Publicaties & Lezingen

E. Delbeke,  “Huisarts kan niet oordelen over het zorgvuldig handelen van een tandarts”,  Nieuwsbrief Gezondheidszorg, 2018, nr. 2, te verschijnen.

E. Delbeke, “Informatieplicht over de mogelijkheid van een late zwangerschapsafbreking?”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg, 2018, nr. 1, 4 -5.

E. Delbeke, “Het aanrekenen van niet (conform) verleende prestaties: geen genade bij het RIZIV”, Logopedie 2017, september – oktober, 5 – 6.

E. Delbeke, “Mogen patiënten een gesprek opnemen?”, Artsenwijzer, Indicator, Leuven, mei 2017.

E. Delbeke, “Het gebruik van audiovisueel materiaal. Uitdagingen voor de bescherming van de privacy van arts en patiënt”, Qratio 2017, nr. 2, 7 – 16.

E. Delbeke, “Hoe reageren op een overmatige vragenlijst van de verzekeraar?”, Artsenwijzer, Indicator, Leuven, april 2017.

E. Delbeke en S. Tack, “Een algemeen en absoluut verbod van reclame: in strijd met het mededingingsrecht”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg, 2017, nr. 11, 4 – 5.

E. Delbeke, “Niet tevreden, niet betalen, of gaat het niet zo ver?”, Artsenwijzer, Indicator, Leuven, februari 2017.

E. Delbeke en S. Tack, “Mag een ziekenhuis een tuchtreglement hanteren in haar rechtsverhouding met een zelfstandige ziekenhuisarts?”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg, 2017, nr. 3, 3 – 5.

E. Delbeke en S. Tack, “Kosten gedekt door het budget van financiële middelen: is de visie van het Hof van Cassatie houdbaar?”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg, 2017, nr. 7, 4 – 6.

E. Delbeke en S. Tack, “Mag een zorgverlener reclame voeren en zijn er grenzen?”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg, 2016, nr. 21, 4 – 5.

E. Delbeke en S. Tack, “De bewijslast van de geïnformeerde toestemming voor een behandeling”, Nieuwsbrief Gezondheidszorg, 2016.

E. Delbeke, “Reclame in de zorgsector”, T. Gez. 2016-17, afl. 2, 79 – 81.

E. Delbeke, “De strafbaarheid van hulp bij zelfdoding door een niet-arts” (noot onder Gerechtshof Arnhem 13 mei 2015), T. Gez. 2015-16, afl. 4, 297 – 304.

E. Delbeke, “Euthanasie bij minderjarigen, T. Gez. 2014-15, afl. 3, 163 – 171.

E. Delbeke, “Levensbeëindiging zonder verzoek”, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1307 – 1318.

E. Delbeke, “Euthanasie”, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1319 – 1381.

E. Delbeke,  “Hulp bij zelfdoding’, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1381 – 1410.

E. Delbeke, “Pijnbestrijding met mogelijk levensverkortend effect en continue diepe sedatie,”, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1411 – 1426.

E. Delbeke, “Palliatieve zorg”, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1424 – 1432.

E. Delbeke, “Staken of niet instellen van een behandeling”, in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht Volume II, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1433 – 1455.

E. Delbeke, “Instellingen in de palliatieve zorg”, in in T. Vansweevelt en F. Dewallens (eds.), Handboek Gezondheidsrecht Volume I, Antwerpen, Intersentia, 2014, 406 – 418.

E. Delbeke, “Intensieve zorgen bij pasgeborenen met een onzekere diagnose en/of prognose”, in M. Eggermont (ed.), Verloskunde in beweging II, Antwerpen, Intersentia, 2014, 15 – 52.

E. Delbeke, “Moet een arts ook inzage nemen van het verpleegkundig dossier?” (noot onder Rb. Gent 13 december 2011), T. Gez. 2013-14, 21 – 25.

E. Delbeke en L. Lafaut, “Bevoegdheid van de medische raad”, De Medische Raad geadviseerd, Vlaams Artsensyndicaat, 2013, Antwerpen, 31- 42.

L. Lafaut en E. Delbeke, “Een belangrijke bevoegdheid van de medische raad nader bekeken: inspraak in financiën”, De Medische Raad geadviseerd, Vlaams Artsensyndicaat, 2013, Antwerpen, 43 – 54.

E. Delbeke, “Het beroepsgeheim van de arts bij medische zorg als gevolg van een potentieel misdrijf”, My Laywer Info, 2013, http://www.monard-dhulst.be

E. Delbeke,  “The legal permissibility of continuous deep sedation at the end of life: a comparison of laws and a proposal” in Sterckx, S., Raus, K. en Mortier, F. (eds.), Continuous deep sedation, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, 132 – 148.

E. Delbeke, “Patiëntveiligheid en het voorkomen van vermijdbare ziekenhuisoverlijdens (bedenkingen n.a.v. de zaak baby Jasper)”, T. Gez. 2012-13, 192 – 195.

E. Delbeke, “Het recht op vrije keuze van gezondheidszorgvoorziening” (noot onder KG Rb. Gent 12 september 2011), T. Gez. 2012-2013, 218 – 223.

E. Delbeke, “Meldingsplicht bij kennis van misbruik door een collega-zorgverlener”, My Laywer Info, 2012, http://www.monard-dhulst.be.

A. Vijverman en E. Delbeke, “De uitwisseling van gezondheidsgegevens uit het elektronisch patiëntendossier”, T. Gez. 2012 – 13, 104 – 127.

E. Delbeke, “Therapiebeperking bij kinderen: wilsbekwaamheid als evenwicht tussen responsabilisering en maatschappelijke verantwoordelijkheid”, TJK 2012/3, 219 – 227.

E. Delbeke, Juridische aspecten van zorgverlening aan het levenseinde, Antwerpen, Intersentia, 2012, 1249 p.

T. Vansweevelt en E. Delbeke, “Soins et respect de la volonté de la personne en fin de vie. Rapport belge”, in Le droit de la santé, aspects nouveaux, Tome LIX, Parijs, éd. LB2V en Bruylant, 2012, 711– 726.

E. Delbeke, “Juridische aspecten van zorgverlening aan het levenseinde”, T. Gez. 2011-12, 345 – 355.

E. Delbeke, Juridische aspecten van zorgverlening aan het levenseinde, proefschrift tot het behalen van de graad van doctor in de rechten, 2011, 1340 p.

E. Delbeke en P. Van Bortel, “Werking van de Ethische en Deontologische Commissie. Naar een deontologische versoepeling van reclamevoering door logopedisten”, Logopedie 2011, mei-juni, 15 – 19.

E. Delbeke, “Wettelijk kader voor medische beslissingen rond het levenseinde”, in X. (ed.), Palliatieve zorg en euthanasie in België, Brussel, Academic and Scientific Publishers, 2011, 31 – 59.

E. Delbeke, “The way assisted suicide is legalised: balancing a medical framework against a demedicalised model”, European Journal of Health Law 2011, 149 – 162.

E. Delbeke, Full paper voor het 18e World Congress on Medical Law (Zagreb, 8 – 12 augustus 2010), Book of Proceedings 18th World Congress on Medical Law, 2010, 10p.

E. Delbeke, “Hulp bij zelfdoding: nood aan een afzonderlijke strafbaarstelling met een voorwaardelijke rechtvaardigingsgrond” (noot onder Cass. 23 maart 2010), T. Gez. 2010-11, 263 – 275.

E. Delbeke, Duidingsnoot onder Cass. 26 mei 2009, T. Gez. 2010-2011, 59 – 60.

E. Delbeke, “Legal aspects of the withholding and withdrawing of intensive care in extremely premature infants”, Medicine and Law Journal 2009, 581 – 591 (28 Med. & L. 581).

E. Delbeke, “De schemerzone tussen levensbeëindiging en pijnbestrijding met mogelijk levensverkortend effect: proportionaliteit van de pijnmedicatie en het belang van transparantie”, T. Gez. 2009-10, 4 – 15.

W. Van Ijperen, E.  Peeters, E. Delbeke, T. Vansweevelt en P. Cras, “Euthanasie bij dementerende personen in België en Nederland. Wat is mogelijk en wat is wenselijk”, Tijdschrift voor Geneeskunde 2009, nr. 14-15, 660 – 665.

E. Delbeke, “De informatieplicht over de relevante risico’s van een medische ingreep: draagwijdte, determinerende factoren en gevolgen bij miskenning”, T. Gez. 2007 – 08, 355 – 369.

E. Delbeke, “Legal implications of decision-making regarding the withholding and/or withdrawing of intensive care in extremely premature infants”, abstract van voordracht gehouden op 14 december 2007 op het 9th Public Health Symposium, Archives of Public Health 2007 (suppl. 1), 17.

E. Delbeke, “Nood aan een Wet Medische Beslissingen rond het Levenseinde?”, Artsenkrant 2007, nr. 1866, 34. E. Delbeke, “Juridische kwalificatie van pijnbestrijding met mogelijk levensverkortend effect: medisch handelen gerechtvaardigd op grond van het wettelijk voorschrift”, (noot onder Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Gent, 9 december 2004), T. Gez. 2007-08, 46 – 54.

Back