David Delefortrie

E david.delefortrie@sanalex.be
David Delefortrie

David Delefortrie is sedert april 2016 werkzaam als advocaat. Hij deed eerst ervaring op aan de Gentse balie, waar hij zich specialiseerde in het strafrecht en het (medisch) aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Intussen behaalde hij ook  het getuigschrift bijzondere opleiding cassatie in strafzaken (2018) en het postgraduaat gezondheidsrecht en gezondheidsethiek aan de UAntwerpen (2019). In april 2019 vervoegde David Delefortrie het kantoor Sanalex om er zich verder te specialiseren in het gezondheidsrecht. Thans volgt hij ook het postgraduaat aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht aan de UAntwerpen.

Voorkeurmateries

Gezondheidsrecht: burgerlijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van artsen en andere zorgverleners, verzekeringsrechtelijke aspecten, procedures voor het Fonds Medische Ongevallen

Aansprakelijkheidsrecht en schadeloosstelling: (medische) aansprakelijkheid, verkeersongevallen, evaluatie en begroting van lichamelijke schade

Strafrecht en strafprocesrecht: strafrechtelijke procedures voor de politierechtbank en de correctionele rechtbank, zowel aan de zijde van beklaagden als burgerlijke partijen