Christophe Verwilghen Curriculum | Publicaties en lezingen

Curriculum

2019 – Plaatsvervangend rechter politierechtbank West-Vlaanderen

2018 – Bijzondere opleiding voor curatoren (Confocus, Gent)

2009 – Postacademische opleiding Vastgoedrecht met grootste onderscheiding (K.U.B.)

2006 – Advocaat (tableau) balie Brugge

2004 tot 2006 – Advocaat-stagiair bij meester Marc Olivier (Schepens & partners), balie Brugge

2003 tot 2004 – Advocaat-stagiair bij meester Martine Van Elslander (@verlaw), balie Brugge

2003 – Licentiaat Rechten met onderscheiding (Universiteit Gent)

Publicaties en lezingen

C. VERWILGHEN, “Schade en schadeloosstelling” in  Vademecum Stasseyns, Mechelen, Kluwer, losbl., 15/1-15/95.

F. GLORIEUX en C. VERWILGHEN,  Becommentarieerd  wetboek wegverkeer 2018,   Mechelen, Kluwer, 2018,  452 p.

C. VERWILGHEN, “Special requests in  de statuten van appartementsgebouwen”, Bericht aan het Notariaat 2017,  149-157.

C. VERWILGHEN, “Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid” en “Koop op plan” in B. DUBOIS, M. LAEVENS en J. CALLEBAUT (eds.), Duiding koop-verkoop van onroerende goederen, Brussel, Larcier, 2017, 862 p.

C. VERWILGHEN en F. GLORIEUX, met medewerking van F. VAN VOLSEM, Verkeersrecht Editie 2016, Gent, Elementaire Rechtspraak, 2016, 186 p. (Updates 2017, 244 p.; 2018,  250 p.; 2019, 292 p.).

C. VERWILGHEN, “Verjaring” en “Verkoop van onroerend goed” in E. VAN ACKER en C. VERBEKE (eds.), Duiding Collectieve Schuldenregeling, Brussel, Larcier, 2015, 2037 p.

C. VERWILGHEN en F. GLORIEUX, met medewerking van F. VAN VOLSEM, Verkeersrecht Editie 2015, Gent, Elementaire Rechtspraak, 2015, 149 p.

C. VERWILGHEN, “Recente wijzigingen in de verkeerswetgeving”, lezing op studiedag Evenaar, Kortrijk Expo, 15 mei 2014.

F. GLORIEUX en C. VERWILGHEN, Verkeersrecht. 140 Recente uitspraken (2009-2013), Gent, Elementaire Rechtspraak, 2013, 84 p.

C. VERWILGHEN, “Ziekenhuisfacturen” in D. FORNACIARI, T. GOFFIN en S. TACK (eds.), Wet en Duiding Zorginstellingen, Brussel, Larcier, 2013, 1289 p.

C. VERWILGHEN, “Tenietgaan van (gezondheids)zorgschulden”, “De invordering van (gezondheids)zorgschulden” en “(Gezondheids)zorgschulden en insolventie” in S. TACK (ed.), Gezondheid kost geld, Brussel, Politeia, 2012, 271 p.

C. VERWILGHEN, “Vervolgingsmogelijkheden in verkeerszaken”, lezing op de studiedag Actualia verkeer, Kortrijk Expo, 9 oktober 2012.

C. VERWILGHEN, “Art. 62 Wegverkeerswet” en “Boek II Strafwetboek, misdrijven” in F. GLORIEUX, G. JOCQUÉ en R. SIERENS (eds.), Wet en Duiding Wegverkeer 2012, Brussel, Larcier, 2012, 1292 p. (Update: Duiding Wegeverkeer 2016).

C. VERWILGHEN, “Verjaring van gezondheidsschulden” in Handboek Schuldbemiddeling, Brussel, Politeia, 2010, afdeling 34, 52-60.